Jak zostać pacjentem oddziału dziennego?

Aby zostać pacjentem Oddziału Dziennego, należy:

Krok pierwszy: posiadać aktualne ubezpieczenie społeczne.

Krok drugi: uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego bądź lekarza psychiatry.

Krok trzeci: odbyć rozmowę z lekarzem kwalifikującym do grupy w naszym oddziale.

Krok czwarty: lekarz wyznacza datę przyjęcia na oddział.