Klub Samopomocy „Przyjazna Dłoń”

Dla osób z lub po kryzysach psychicznych, chcących twórczo i aktywnie spędzić czas z innymi ludźmi, w ramach NZOZ “Poradni Zdrowia Psychicznego” w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 5, funkcjonuje Klub Samopomocy „Przyjazna Dłoń”.

Zapraszamy pacjentów na spotkania w każdy czwartek w godz. od 16:00 do 20:00.


Oferowane formy zajęć i wspólnego spędzania czasu:

– zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, wieczorki poetyckie i teatralne,

– aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu – wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe, gry towarzyskie, spotkania z ciekawymi osobami zaproszonymi do Klubu, spotkania dyskusyjne,

– organizacja świąt, imprez okolicznościowych i wieczorów tematycznych,

– realizacja działań samopomocowych – każdy z uczestników przy wsparciu prowadzących ma możliwość dzielenia się z pozostałymi członkami Klubu swoimi pasjami, zainteresowaniami i umiejętnościami.