Zakres usług

NZOZ „Poradnia Zdrowia Psychicznego” to wielospecjalistyczna placówka, która oferuje wszechstronną pomoc psychologiczno-psychiatryczną dla osób z różnymi problemami. Tym, co nas wyróżnia, jest szeroki wybór wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lekarzy, psychoterapeutów, psychologów. O jakości naszych usług świadczy przede wszystkim stale rosnące grono zadowolonych pacjentów, którzy chętnie do nas wracają, a także polecają nas innym. Nasza placówka stale się rozwija.

Zdajemy sobie sprawę, że wizyta u psychologa lub psychiatry (zwłaszcza pierwsza) wiąże się często z dodatkowym stresem lub niepokojem, dlatego w szczególny sposób dbamy o komfortową atmosferę w gabinecie i empatyczne podejście do Pacjenta.

Świadczymy usługi zarówno z zakresu diagnozy, jak i profesjonalnej terapii psychologicznej (w zależności od potrzeb – krótko lub długoterminowej). Psychoterapia dostępna jest we wszystkich najważniejszych i uznanych na całym świecie nurtach psychologicznych: poznawczo-behawioralnym czy psychodynamicznym. W sytuacji, gdy niezbędne okaże się włączenie farmakoterapii – nad doborem leków i czasem ich przyjmowania czuwać będzie doświadczony lekarz psychiatra.

W ramach naszej Poradni do dyspozycji pacjentów są 4 lokalizacje świadczące szeroki wachlarz usług medycznych na terenie Tczewa i okolicy:

Centrum Zdrowia Psychicznego powiat tczewski:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym – Tczew, ul. Wojska Polskiego 5

– Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) – Tczew, ul. Wojska Polskiego 5

– Zespół leczenia środowiskowego (domowego) – Tczew, ul. Wojska Polskiego 5

– Poradnia Zdrowia Psychicznego – filia Pelplin z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym 

Pelplin, ul. Wybickiego 14

– Poradnia Zdrowia Psychicznego – filia Gniew – Gniew, os. Wincentego Witosa 10

Leczenie uzależnień:

– Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Tczew, ul. Kasztanowa 2

– Poradnia Leczenia Uzależnień – Tczew, ul. Kasztanowa 2


Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 r.ż. w powiecie tczewskim. Tworzymy CZP TYP B w formie opieki dziennej, ambulatoryjnej i środowiskowej. CZP stanowi zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje kompleksową, ciągłą i koordynowaną działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej w rodzajach:

1) dziennych psychiatrycznych;

2) ambulatoryjnych psychiatrycznych;

3) leczenia środowiskowego (domowego).

Rodzaje pomocy udzielanej przez Centrum Zdrowia Psychicznego w warunkach ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (mobilnych lub domowych):

1) czynna (długoterminowa czynna) – obejmuje leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;

2) długoterminowa – udzielana (w ramach CZP) ponad 4 tygodnie pacjentom z innymi zaburzeniami psychicznymi, którzy nie wymagają pomocy czynnej;

3) krótkoterminowa – udzielana pacjentom z zaburzeniami epizodycznymi i zakończona (w ramach CZP) w okresie 4 tygodni;

4) konsultacyjna – udzielana pacjentom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porady, w szczególności na zlecenie lekarza POZ lub innego lekarza, nie zakończona kwalifikacją do pomocy czynnej, długoterminowej lub krótkoterminowej w CZP.