Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Pracę terapeutyczną w PTUoAiW wykonują:

Koordynator ds. lecznictwa, rejestracja medyczna:

Anna Sieg

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Katarzyna Arczewska

Alicja Grabska

Katarzyna Semrau

Małgorzata Górska

Monika Ostrowska-Kapuścińska

Joanna Lokś

Specjaliści psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia:

Sylwia Pasternak

Instruktorzy terapii uzależnień:

Ewa Żymierska

Mariusz Haska

Instruktorzy terapii uzależnień w trakcie szkolenia:

Magdalena Labandt – Haska

Specjalista psychiatra:

Alina Jamrowska-Szymoniak