Poradnia Zdrowia Psychicznego – Gniew

Poradnia Zdrowia Psychicznego filia Gniew

Os. Wincentego Witosa 10, 83-140 Gniew

Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie),  telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego, oraz on-line – w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach: 11:00 – 14:00

  • telefon: (58) 535-22-38

Personel:

Specjalista psychiatra:
Alina Jamrowska – Szymoniak
Karolina Kubacz

Psycholog:
Aleksandra Rogalska

Specjalista Psycholog kliniczny:
Beata Drawc

Psychoterapeuta:
Ewa Bone

Pielęgniarka:
Jolanta Guz

Pracownik socjalny:
Alicja Goertz – Czertak