PTUoAiW – Podstawowe informacje

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizowany jest kompleksowy program leczenia osób uzależnionych i ich rodzin. Program jest tworzony przez zespół specjalistów terapii uzależnień w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego.

Plan leczenia każdego Pacjenta jest zindywidualizowany w oparciu o proces diagnostyczno – kwalifikacyjny oraz terapeutyczny. Leczenie obejmuje porady diagnostyczne, terapeutyczne, sesje psychoedukacji grupowej, sesje psychoterapii grupowej i indywidualnej oraz konsultacje lekarza psychiatry.

 

Pracę terapeutyczną w PTUoAiW wykonują:

Koordynator ds. lecznictwa, rejestracja medyczna:

Anna Sieg

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Katarzyna Arczewska

Alicja Grabska

Katarzyna Semrau

Małgorzata Górska

Monika Ostrowska-Kapuścińska

Specjaliści psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia:

Leszek Chęciński

Instruktorzy terapii uzależnień:

Ewa Żymierska

Mariusz Haska

Instruktorzy terapii uzależnień w trakcie szkolenia:

Magdalena Labandt – Haska

Specjalista psychiatra:

Alina Jamrowska-Szymoniak