Regulamin Oddziału dziennego

 

  • Do Oddziału przyjmowane są osoby dorosłe.
  • Zajęcia grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
  • Maksymalny czas leczenia na Oddziale wynosi 12 tygodni.
  • Pacjenci zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy na temat innych osób będących pacjentami Oddziału.
  • Pacjenci zobowiązują się do codziennej obecności na zajęciach.
  • Decydując się na leczenie, pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących na Oddziale.
  • Oddział oferuje pomoc dla osób pragnących lepiej poznać swój sposób funkcjonowania, zainteresowanych zrozumieniem siebie i przeżywanych trudności.