Słownik pojęć

Psychoterapia
Przemyślany i planowany sposób interwencji, w celu modyfikacji lub korekty prezentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu problemów i trudności.

Farmakoterapia
Leczenie chorób za pomocą leków.

Psychodrama
Technika psychoterapeutyczna. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki czemu doświadcza pewnych emocji i wyraża je.

Psychoedukacja
Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.

Trening behawioralny
Ćwiczenia mające na celu podnieść poziom umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi. Trening taki polega zazwyczaj na wyuczeniu i przećwiczeniu określonych, pożądanych i wartościowych reakcji i/lub na pozbywaniu się reakcji nieprawidłowych, nieprzystosowawczych.

Psychorysunek
Psychorysunek jest jedną z form zajęć diagnostyczno-terapeutycznych. Jest metodą oceny stanu psychofizycznego pacjenta a także okazją do wyrażenia jego obecnych problemów i konfliktów.

Słuchanie muzyki
Technika wyobrażeniowa służąca wykorzystaniu muzyki i/lub jej elementów dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego.

Terapia zajęciowa
Rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej.

Superwizja
Metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.