Słownik pojęć

Psychoterapia

Przemyślany i planowany sposób interwencji, w celu modyfikacji lub korekty prezentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu problemów i trudności.

 

Farmakoterapia

Leczenie chorób za pomocą leków.

 

Psychodrama

Technika psychoterapeutyczna. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki czemu doświadcza pewnych emocji i wyraża je.

 

Psychoedukacja

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.

 

Trening behawioralny

Ćwiczenia mające na celu podnieść poziom umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi. Trening taki polega zazwyczaj na wyuczeniu i przećwiczeniu określonych, pożądanych i wartościowych reakcji i/lub na pozbywaniu się reakcji nieprawidłowych, nieprzystosowawczych.

 

Psychorysunek

Psychorysunek jest jedną z form zajęć diagnostyczno-terapeutycznych. Jest metodą oceny stanu psychofizycznego pacjenta a także okazją do wyrażenia jego obecnych problemów i konfliktów.

 

Słuchanie muzyki

Technika wyobrażeniowa służąca wykorzystaniu muzyki i/lub jej elementów dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego.

 

Terapia zajęciowa

Rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej.

 

Superwizja

Metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.