Poradnia Leczenia Uzależnień

Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz uzależnionym behawioralnie (hazard). Osobom zgłaszającym się do naszej poradni zapewniamy kompleksową opiekę i wsparcie. Jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym – w naszym gronie są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień. Dbamy o to, by praca z pacjentami przebiegała w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i życzliwości. Istotne jest także wzajemne zaufanie i relacja oparta na empatycznym zrozumieniu. Kierujemy się indywidualnym podejściem do osób zgłaszających się do nas po pomoc, uwzględniamy ich aktualną sytuację życiową.

W Poradni Leczenia Uzależnień zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje:

  • psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • psychoterapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • psychoterapię dla osób żyjących w bliskim związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych,
  • uzależnienie od hazardu,
  • inne zaburzenia zachowań.

 

Pracę terapeutyczną w PLU wykonują:

Koordynator ds. Lecznictwa, rejestracja medyczna:

Anna Sieg

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Monika Ostrowska – Kapuścińska

Katarzyna Arczewska

Alicja Grabska

Katarzyna Semrau

Małgorzata Górska

Piotr Adamski – w trakcie szkolenia

Instruktorzy terapii uzależnień:

Mariusz Haska

Magdalena Labandt – Haska – w trakcie szkolenia

Specjalista psychiatra:

Alina Jamrowska – Szymoniak