Poradnia Terapii Uzależnień

Pracę terapeutyczną w PTU wykonują:

Koordynator ds. Lecznictwa :

Anna Sieg

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Alicja Grabska

Izabela Orlikowska-Kawska

Karolina Szczepańska

Dorota Szczodrowska

Katarzyna Arczewska – w trakcie szkolenia

Monika Ostrowska – w trakcie szkolenia

Sylwia Pasternak- w trakcie szkolenia

Katarzyna Semrau

Małgorzata Górska

Magdalena Borkowska

Instruktorzy terapii uzależnień:

Ewa Żymierska

Mariusz Haska – w trakcie szkolenia

 Specjalista psychiatra:

Alina Jamrowska-Szymoniak

Pierwszy kontakt / rejestracja medyczna:

Anna Sieg

Dorota Szczodrowska – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia , psycholog

Katarzyna Arczewska – specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia, pedagog

Alicja Grabska – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, pedagog

Izabela Orlikowska -Kawska – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia,pedagog

Monika Ostrowska – specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia, pedagog

Karolina Szczepańska – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia,pedagog

Ewa Żymierska – certyfikowana instruktorka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Mariusz Haska – instruktor terapii w trakcie szkolenia

Sylwia Pasternak– specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia, pedagog

Katarzyna Semrau– certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia,pedagog

Małgorzata Górska- certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia,pedagog

Magdalena Borkowska- specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia, pedagog

Anna Sieg – rejestracja, pierwszy kontakt z pacjentem