Oddział Dzienny Psychiatryczny

Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.”

Antoni Kępiński, Rytm życia

 

Oddział Dzienny przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie istnieje od 2008 roku.

 

Do Oddziału przyjmowane są osoby, które:

1) utraciły radość i sens życia  (z rozpoznaniem depresji)

2) odczuwają obawę przed wyjściem z domu, przebywaniem wśród ludzi- sytuacje te wyzwalają w nich przyspieszone bicie serca (z rozpoznaniem zaburzeń lękowych)

3) mają wrażenie, że otoczenie jest dla nich nieprzychylne i pomimo prób nie udaje im się stworzyć związku, pracować zawodowo (z rozpoznaniem zaburzeń osobowości)

4) przykładają nadmierną wagę do szczupłej sylwetki, bardzo ograniczają swoje posiłki lub nie mogą przestać jeść
(z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania)

5) odczuwasz obawę, niepewność, jesteś przygnębiony z powodu ważnych zmian w Twoim życiu (zaburzenia adaptacyjne)

6) doświadczają trudności w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym i osobistym

 

Podstawową metodą leczenia stosowaną w naszym oddziale jest psychoterapia.

Każdy człowiek jest indywidualnością – jedyną w swoim rodzaju  i niepowtarzalną. Chociaż podstawową metodą leczenia stosowaną w naszym oddziale jest psychoterapia , to w zależności od indywidualnych potrzeb naszych pacjentów posiłkujemy się jeszcze innymi metodami i technikami, takimi jak: psychodrama, psychorysunek, trening behawioralny, psychoedukacja,  muzykoterapia, terapia zajęciowa i farmakoterapia.

Bliski jest nam model terapii wypracowany w Klinice Nerwic  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dlatego też, pieczę nad merytoryczną i etyczną stroną naszej pracy terapeutycznej (superwizja) sprawuje wieloletni ordynator wspomnianej wyżej kliniki pani dr n. med. Beata Janke- Klimaszewska.

 

Opiekę terapeutyczną na Oddziale sprawują:

lek. Alina Jamrowska – Szymoniak – kierownik oddziału, specjalista psychiatra
lek. Monika Kuffel – specjalista psychiatra
lek. Jolanta Bogusz – Brzęk – specjalista psychiatra
Beata Suczyńska – pielęgniarka
Mariola Nagórska – pielęgniarka psychiatryczna
Katarzyna Lamkiewicz – terapeuta zajęciowy
Dżesika Choińska – psycholog , psychoterapeuta w trakcie certyfikatu
Beta Wołoszyk – psychoterapeuta
Ewa Bone – psycholog, psychoterapeuta
Alicja Kołakowska – Czerwińska – psycholog , psychoterapeuta w trakcie certyfikatu
Adrianna Parzych – Chojnowska – psycholog
Maria Stopka – psycholog