Oddział dzienny psychiatryczny

Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.”

Antoni Kępiński, Rytm życia

 

Oddział Dzienny przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie istnieje od 2008 roku.

 

Do Oddziału przyjmowane są osoby, które:

1) utraciły radość i sens życia  (z rozpoznaniem depresji)

2) odczuwają obawę przed wyjściem z domu, przebywaniem wśród ludzi- sytuacje te wyzwalają w nich przyspieszone bicie serca (z rozpoznaniem zaburzeń lękowych)

3) mają wrażenie, że otoczenie jest dla nich nieprzychylne i pomimo prób nie udaje im się stworzyć związku, pracować zawodowo (z rozpoznaniem zaburzeń osobowości)

4) przykładają nadmierną wagę do szczupłej sylwetki, bardzo ograniczają swoje posiłki lub nie mogą przestać jeść
(z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania)

5) odczuwasz obawę, niepewność, jesteś przygnębiony z powodu ważnych zmian w Twoim życiu (zaburzenia adaptacyjne)

6) doświadczają trudności w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym i osobistym

 

Podstawową metodą leczenia stosowaną w naszym oddziale jest psychoterapia.

Każdy człowiek jest indywidualnością – jedyną w swoim rodzaju  i niepowtarzalną. Chociaż podstawową metodą leczenia stosowaną w naszym oddziale jest psychoterapia , to w zależności od indywidualnych potrzeb naszych pacjentów posiłkujemy się jeszcze innymi metodami i technikami, takimi jak: psychodrama, psychorysunek, trening behawioralny, psychoedukacja,  muzykoterapia, terapia zajęciowa i farmakoterapia.

Bliski jest nam model terapii wypracowany w Klinice Nerwic  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Dlatego też, pieczę nad merytoryczną i etyczną stroną naszej pracy terapeutycznej (superwizja) sprawuje wieloletni ordynator wspomnianej wyżej kliniki pani dr n. med. Beata Janke- Klimaszewska.

 

Opiekę terapeutyczną na Oddziale sprawują:

lek. Alina Jamrowska-Szymoniak – kierownik oddziału, specjalista psychiatra

mgr Dorota Stącel – psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu

mgr Jan Modrzewski – psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Lamkiewicz – terapeutka zajęciowa

lek. Aleksandra Jaworska- specjalista psychiatra psychoterapeuta

lek med. Monika Kuffel- specjalista psychiatra  w trakcie specjalizacji

lek. Jolanta Bogusz- Brzęk- specjalista Psychiatra

Beata Suczyńska -dyplomowana pielęgniarka

Mariola Nagórska- pielęgniarka psychiatryczna

Dżesika Choińska- psycholog

Ewelina Kościelniak- psycholog, psychoterapeuta