Zespół Leczenia Środowiskowego

Forma terapii w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego adresowana jest do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychicznych na podłożu organicznym oraz silnych zaburzeń lękowych, które ze względu na objawy choroby nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a ich stan nie wymaga hospitalizacji.

Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom uzyskania pomocy w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.

Celem działań zespołu terapeutycznego jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia; w tym rozwój umiejętności życiowych, wzmacnianie możliwości radzenia sobie z chorobą, poprawianie umiejętności społecznych oraz wzmacnianie całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu.


Pracę terapeutyczną w ZLŚ wykonują:

Lekarz specjalista psychiatra:
Alina Jamrowska – Szymoniak
Katarzyna Jasińska
Jolanta Bogusz – Brzęk
Piotr Stoń
Rufin Pienda
Karolina Kubacz 

Specjalista Psycholog Kliniczny:
Dorota Stącel
Marzenna Piekarska 

Psycholog:
Anna Rasińska

Pielęgniarka:
Beata Suczyńska

Pielęgniarz:
Sylwester Sulewski 

Terapeuta środowiskowy:
Róża Jonczyńska
Mateusz Szerszeń

Superwizor:
Marzena Pycka

Pracownik socjalny:
Alicja Goertz – Czertak